Arkiv 1

Lions har på den årlige Convention i Las Vegas, Nevada, USA valgt sin  første kvinnelige internasjonale president (IP),  Gudrun Yngvadottir, fra Island. Vi gratulerer og ønsker henne lykke til med utfordringene. På tide vi fikk en IP fra Norden, og ikke minst gledelig er det at det er en kvinne.   
 

Medlemsmøte  
tirsdag 2. oktober fant sted i  
Klubblokalet. Program: Velkommen og Lions etiske norm før sjøkaptein Egil Endresen som seilte hos Knutsen OAS Shipping, fortalte om "En sjøreise som ikke ble som tenkt og ønsket", basert på hva som skjedde da han førte et stort tankskip inn i Den Persiske Bukt og til Kharg Island under krigen mellom Iran og Irak. Båten ble truffet av en rakett og kom i brann. Endresen og hans maskinsjef forlot imidlertid ikke skipet og berget det til slutt. Utrolig historie om stort sjømannskap. Deretter gjennomgikk vi hva vi må gjøre foran og under Bokmessen, fikk høre om hva som rører seg i sonen og ved Lions førerhundskole samt om Gjensidigestiftelsens Juleaksjon i 2018. Deretter ble regnskap for 2017-2018 og budsjett 2018-2019 gejjnomgått og godkjent med noen endringer. Så fikk vi deilige smørbrød og til slutt quiz. Lag 3 og 4 har tatt ledelsen med 25 pong hver. deretter følger lag 2 med 24 poeng, lag 1 og 6 med 19 og lag 4 med 18. Men husk - lenge igjen til juni 2019 og finalen.   Se lag og poeng  her  

Medlemsmøte 11. september 2018  

Møtet fant sted i Klubblokalet i Haraldsgt. 165. 16 medlemmer til stede.  
Program:  
- Velkommen ved president Arnfinn.  
- Lions etiske norm lest av Arnfinn.  
- Regnskap 2017-2018 tas i oktobermøtet sammen med budsjett for 2018-2019.  
- Årsmelding 2017-2018 lest av Øystein. Ingen kmmentarer. Enstemmig godkjent.   
- Arnfinn og Øystein ble takket av Eivind for å ha fristilt han fra hans presidentplikter i hans  
  sykdomsperiode som han fremdeles ikke er ferdig med, dessverre. Han hadde med seg blomsterbukett  
  til Arnfinn og Øystein som synlig takk.   
- Klubbsaker.  
  * Forslag til innhold medlemsmøtene. Tom Ivar nevnte igjen designerbutikken Ernst by Ernst som  
     fortjente et besøk fra oss. Den ligger i Haraldsgata og et besøk der kan greit kombineres med et  
     medlemsmøte. Harald nevnte disse nye inkubatorstedene både i Haugesund og Karmøy som støtter  
     opp om folk som vil forsøke å starte egen virksomhet. Andre forslag mottas med takk.  
  * Bokmessen 2018 09. - 11.11 - Georg og Thorbjørn med noe hjelp fra andre, har full kontroll på lageret 
     og sorteringen.  
     Øvrige arbeidsoppgaver og -fordeling - Øystein har laget en punktoversikt som kan danne  
     grunnlag for en oversikt over oppgaver og ansvar på et excel-ark e. l.  
     Også i år vil LC Edda være til stede i bokmesselokalet, men denne gang med et eksklusivt  
     loppemarked som de vil avertere om. Det er veldig bra med tanke på ekstra PR, men de bør likevel  
     som takk foreta en svabring av gulvet søndag kveld etter at lokalet er tømt.   
  * Anvendelse midler på Aktivitetskontoen etter Bokmessen - Sjur mente en del bør avsettes til Røde  
     Fjær-aksjonen i 2020. Men vi bør helt klart ha klar en mottaker i god tid før Bokmessen av hensyn til  
     markedsføringen.  
-  Øystein og Håkon ble hedret med merker fra Lions for henholdsvis 35 og 25 års medlemskap (og god  
  innsats vil jeg legge til). Se bilde herunder.  President Arnfinn t. h. delte ut utmerkelsene.  
- Tønnes ble takket for at han nok en gang stilte landstedet til rådighet til sommeravslutningen.  
- Kåseri ved Harald om Normandie-turen i mai. Sendes medlemmene.  
- Mat - viltgryterett med tilbehør. Sjur foreslo skål for Georg som alltid har alt klart til møtene samt for  
   den store jobben han gjør med å motta bøker og sortere dem sammen med i hovedsak Thorbjørn.   
- Quiz - denne gang bildequiz. Lag 3 og 4 har tatt ledelsen med 25 pong hver. deretter følger lag 2 med 24 
  poeng, lag 1 og 6 med 19 og lag 4 med 18. Men husk - lenge igjen til juni 2019 og finalen.  Se lag og  
  poeng   
her  
 
 
Øvrige tilstedeværende på septembermøtet 2018.  

Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite