Arkiv 2

  Herunder et bilde av deltagerne på  sommeravslutningen juni 2017  med Tønnes og Georg i døråpningen. Sjur og fotografen kom dessverre ikke med på bildet. 
  

Tråastølen - Lions si hytte ved RV7 ved Dyranut. Kort besøk hvor noen medlemmer på fjelltur traff disse fra LC Ganddal. Resten av de huserende var ute.  

Medlemsmøte tirsdag 8. mai 2018 
ble avholdt i Klubblokalet i Haraldsgt. 165. Kun 15 medlemmer møtte. Mange forfall av diverse årsaker. Vi som var der fikk oppleve dette programmet:  
- Velkommen ved Arnfinn.  
- Etisk norm ved Sverre.  
- Siri Vikse, avd.leder ved Haugesund Folkebibliotek holdt et svært interessant foredrag om sitt prosjekt:  
    Privatarkiv etter skipsredere i Haugesund - et bevarings- og formidlingsprosjekt - som biblioteket og  
  Haugesund kommune har igangsatt. I vår maritime by er selvsagt skipsredernes private og rederienes  
  arkiv særdeles viktige å ha hånd om for at vi ha mest mulig fakta om hvordan utviklingen ha vært. Hun  
  har en del private arkiv å jobbe med, men mye mangler og må innhentes om mulig. Den som ikke  
  kjenner sin historie kan heller ikke forme fremtiden. Prosjektet har ikke vært i gang så lenge og er  
  kommet i stand p. g. a. bibliotekets oppssing som har frigitt Vikse tll dette arbeidet. Staten har        
  ytt stønad med kr 350.000, men til det hele er fullført vil det medgå flere millioner kroner.    
    
Les hennes foredrag her. 
- Klubbsaker: - Særdeles vellykket tulipansalg. Takk til Leif Magnus og medlemmene for innsatsen som gir 
                       et godt tilskudd til aktivitetskassen.   
                     - Lasse rapporterte fra Lions dag i Djupadalen 15.4 som var vellykket til tross for relativt  
                       liten oppslutning fra publikum. Her bør det gjøres noe med opplegget med bl. a. flere  
                       aktiviteter. Godt frammøte av medlemmer og prikkfri gjennomføring og et lite overskudd  
                       til aktivitetskassen kan påregnes.   
                     - De bevilgede kr 10.000 til narkotikahund blir ikke utbetalt. Pengene blir stående på  
                       aktivitetskontoen.  
- Bevertning - Georg og Lasse srverte deilige smørbrød.  
- Quiz - lag 5 er i ledelsen med 172,5 poeng tett fulgt av lag 2 med 170,5 poeng. De øvrige følger ikke  
  langt bak. Blir mange poeng å kjempe om på sommeravslutningen, så ikke tap motet.   

Onsdag 18. april var president Eivind og PRC Harald på besøk hos Stiftelsen T3 på Skjoldaveien for å overrekke gaven på kr 25.000 fra klubben  
. Det var både interessant, givende, inspirerende og kjekt å treffe de ansatte/frivillige og ikke minst brukerne. Vi hadde TV Haugaland på slep som foreviget det hele. Vi hadde rett og slett en fin formiddagsstund. Se innslaget på 17.30 på TV Haugaland ved å klikke på denne linken:   
https://hnytt.no/2018/04/18/da-harald-og-eivind-motte-ken-trygve-og-britt/  
 
Her fra overrekkelsen av sjekken på kr 25.000. T. v. daglig leder Rune Hollekim ved T3 og president Eivind.   

Søndag 15. april arrangerte Lions-klubbene i Haugesund familiedag i Djupadalen. Masse folk i området og i Lions-løypa rundt Eivindsvannet. Her noen bilder fra arrangementet.  
 
 
 

Medlemsmøtet tirsdag 10.  april er avholdt med 23 medlemmer til stede. Fra daglig leder Rune Hollekim fikk vi et grundig og svært interessant innblikk i arbeidet Stiftelsen T3 (tidl. Te-Tre) driver. Arbeidet kalles Haugesunds-prosjektet mot rus, vold og kriminalitet. Gjennom å vise brukerne toleranse samt gi dem erkjennelse, trygghet, respekt og mulighet for endring av sin destruktive livsførsel, håper man å bedre situasjonen for brukerne og faktisk også for byen og spesielt sentrum. Iflg. Hollekim er nå situasjonen i sentrum blitt mye bedre rent visuelt. Klubben valgte å støtte Stiftelsen T3 med kr 25.000.  
Øvrige program  
- Velkommen ved Arnfinn.  
- Lions etiske norm ved Sjur.  
- Valg. Styrets nominasjon ble fulgt, og følgende styre vil fungere fra 01.07.18 til 30.06.19::  
           - president Arnfinn.  
           - visepresident Håkon.  
           - past president Eivind  
           - kasserer Harald  
           - sekretær Øystein  
           - klubbmester Georg med ass. klubbmester Lasse  
- Diverse klubbsaker:  
           - Lasse minnet om Lions-dagen i Djupadalen søndag 15.4  
           - Øystein minnet om sonemøtet i Skudeneshavn 15. mai.  
           - Arne B. orienterte om hvordan den bevilgede pengestøtten til videre drift av narko-hunden ved  
             Tollsted Haugesund skal utbetales.   
           - Bruktbokmessen 2018 blir samme sted, men en uke senere enn vanlig - lørdag 10. og søndag  
             11.november.   
- Bespisning.  
- Quiz hvor lag 5 nå har tatt ledelsen med 155.5 poeng foran lag 2 med 153,5 poeng.   
Se lag og poeng

 

Marsmøtet tirsdag 13.
    mars ble avholdt i Klubblokalet med 20 medlemmer til stede. Jon leste Lions etiske norm etter at Arnfinn ønsket velkommen i Eivinds sykefravær.   
Programmet:  

- Tom Ivar orienterte om Lean-metoden som Samarbeidsutviklng AS jobber med overfor  
  bedrifter o. a. Veldig interessant og bra.  

- Arnfinn la fram en del saker, bl. a. om hva fjorårets Bokmesseinntekter skal brukes til.  
  Styret fikk en del synspunkt og forslag som de vil se nærmere på.   
- Øystein orienterte om Lions-dagen 15.4 hvor det behøves en del medlemmer til å stå i  
  Lions' gapahuk innerst i Eivindsvannet og servere pølser osv. Lasse tok på seg ansvaret for 
  innkjøp og organisering.   
- Leif Magnus orienterte om at det var solgt 300 tulipanbuketter, ny rekord! Bravo.  
- Thorbjørn gjorde medlemmene oppmerksomme på at deler av Lions-løypa rundt  
  Eivindsvannet er i dårlig forfatning, nærmere bestemt den delen som går ut til og rundt  
  neset. Her bør det gjøres en innsats.  
-   Quiz - lag 5 har overtatt ledelsen med 140,5 poeng foran lag 2 med 137,5.   
Se lag og  
  stilling her  
.  

Georg og Lasse serverte deilig gryterett.  

Februarmøtet    var    tirsdag 20   .2 hos Kystdesign AS, Eikeskogvn. 80 i Aksdal Næringspark som er ved E39 litt sørover fra Aksdal.    20 medlemmer møtte og ble tatt vel imot av eier og sjef Erik Bakkevig jr. Han har 25 ansatte som holder til i et nytt praktfullt bygg med verksted, prøvetank og kontor samt rikelig med utvidelsesmuligheter. Interessant kveld om en bedrift som er på bunnen, dvs havbunnen, med sine farkoster. De leverer til petroleumsnæringen, oppdrettsnæringen, Sjøforsvaret og havforskningsinstitusjoner o. a. som skal operere på havbunnen i inn- og utland over hele verden. Bakkevig fikk et Lions-lys av oss som takk for at vi fikk komme og for at han brukte tid på oss.  
Resten av kvelden ble tilbrakt i Klubblokalet hvor vi behandlet en del saker, fikk mat og hadde det hyggelig med quiz til slutt.   Jon Færøy ble tatt opp som medlem. Velkommen skal du være.   

  

5 medlemmer deltok på   sonemøte onsdag 21. februar kl 19.00 på Radisson Park Inn ved flyplasskrysset på Avaldsnes.   
Program   .   

Da var vi i gang med 2018 og første     medlemsmøtet ble avholdt tirsdag 9. januar kl 19.30 i Klubblokalet. 21 medlemmer + foredragsholder til stede.   
Programmet:   
- Lions etiske norm lest av Arnfinn.   
- Sverre Meling jr., Maritimt Forum: Maritim verdiskaping i vår region. Han var forsiktig optimistisk på  
  vegne  
    av den maritime næringen i regionen.   
- Klubbsaker - nytt medlem Jon Færøy på gang. Han ønskes hjertelig velkommen.    
- Quiz - lag 1 er i ledelsen med 99 poeng foran lag 2 med 95,5.     Se lag og stilling her.        
Georg og Lasse serverte deilige smørbrød.   

 
 
 
Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite