Arkiv 3

Referat medlemsmøte tirsdag 13. november 2018 i Klubblokalet i Haraldsgt. 165.  
26 medlemmer møtte, 4 forfall.  
Arnfinn ønsket velkommen og nevnte spesielt Ingarth som var tilbake etter 1 års permisjon og kveldens gjest Irene Halseid.  
Lions etiske norm ble lest av Lasse.  
Irene Halseid fortalte oss om sitt prosjekt Halseid Gård og Kultur. Her kommer alle kommunens 9. klassinger innom (de sykler dit) for mat, eventuelt tørk av klær, kulturopplevelser og prat med pusteøvelser og fotogtafering av naturen, noe de ser som uttrykker dem selv. Forbløffende hva de finner. Prosjektet støttes av flere kommuner, fylke og private. Imilertid må det gjøres en del forbedringer og utbygginger av de fysiske forholdene som dessverre ikke faller inn under hverken vårt eller mange andres formål å støtte. Håper hun finner en løsning på dette. Prosjektet skal også legges fram på sonemøte 15.02.2019.   
Arne W. orienterte om en særdeles vel gjennomført og vellykket bruktbokmesse med et netto overskudd på kr 70.110. Vel blåst får vi si.  
Leif Magnus bestiller 200 tulipanbuketter med opsjon på flere, så vi må i gang å selge.  
Budsjettet til Aktivitetskontoen be presisrt og justert.  
Arnfinn vil ha styret med på å legge fram forslag for medlemsmøtet om hvem vi skal yte støtte.   
Øystein orienterte om årets juleaksjon for innvandrerbarn som arrangeres 3. og 10. desember på Gamle Slakthuset i samarbeid med de 3 andre klubbene i byen. Søkt om midler fra Gjensidigestiftelsen gjennom distriktet. Så får vi se hva vi får. LC Haugesund vil uansett dekke det mste av utgiftene.  
Til slutt mat og  quiz. Lag 5 har tatt ledelsen med 79,5 poeng foran lag 1 og 3 med 70.
 
Irene Halseid og pres. Arnfinn i "heftig" omfavnelse.   

Finfint besøk av DG Odd Konrad Dahle fra LC Sveio på bruktbokmessen. F. v. Sverre, Sjur, Arne W., DG Odd Konrad, pres. Arnfinn og Knut W. 
 

Julemøtet 2017 
er avholdt med 21 medlemmer, bl. a. Jon som vil bli tatt opp som medlem i 2018, til stede. Arnfinn, sittende på bildet, ledet møtet i Eivinds rekonvalesentfravær. Georg t. v. og Lasse serverte ribbe med tilbehør og god drikke dertil. Og selvsagt Dronning Maud pudding til dessert. Takk til dem for deres store og viktige bidrag til klubbmiljøet gjennom året. Etterpå var det utlodning med mange fine gevinster. Til slutt quiz med en for anledningen ny vri. Innimellom den gode drøsen ble det også servert gode historier fra medlemmene. 
Quiz.

Medlemsmøte tirsdag 14. november 2017 med 20 (av 28) medlemmer til stede samt en besøkende, Jon. Håper han kommer igjen.

Program:  
- Lions etiske norm
- Klubbsaker
- Revidert regnskap 2016-2017 og budsjett 217-2018. Totale aktivitetsinntekter kr 102.224 
  utdelt støtte og kostnader i f. m. aktivitetene kr 105.155 i 2016-2017. 
  Medlemmene bærer alle utgifter til klubbens drift selv. 
- Evaluering Bokmessen 2017
- Bevertning.
- Quiz 
Referat.

Bilder fra Bokmessen 2017
Medlemsmøte ble avholdt tirsdag 10. oktober 2017 i Klubblokalet med 17 (av 28) frammøtte.
Program.

  • Lions Etiske norm
  • Klubbsaker pluss info fra sonemøtet
  • Gjennomgang og godkjenning av klubbens regnskap for 2016/2017
  • Budsjett for 2017/2018
  • Årsrapport for 2016/2017
  • Bokmessen. Info fra Arne W
  • Oppdatering om turen til Normandie 
  • Quiz
  • Bespisning 
Medlemsmøtet 08. november    
ble avholdt i Klubblokalet med god deltagelse. Vi som var der, var så heldige å få oppleve Anne Therese Buer som er leder ved Møteplassen i Kopervik, et sted for unge i Karmøy med visse utfordringer i livet. Hun holdt et svært bra og interessant innlegg om arbeidet de gjorde. Årsaken til at hun var der, er at NAV har trukket seg ut av prosjektet og etterlatt seg et større hull i finansieringen. Dette hullet skal nå klubbene i sonen prøve å tette. LC Haugesund/Tonjer vil i et hvert fall bidra, så får vi se hva de øvrige klubbene sier.   Referat  fra møtet. Her bilder fra møtet.    
    
  
Torsdag 3.11 var vi gjest hos Thor Magnar Thorsen i    Radio 102. Hør innslaget     her   . Han ville gjerne høre mer om vår   Bokmesse     til helgen 5. og 6.11 som i år har 10-års jubileum, og om hva vi skal bruke mesteparten av overskuddet fra   Bokmessen     til. Derfor var disse flotte kvinnene med som representanter for mottakerne av vår støtte til arbeidet for barn og unge i lokalmiljøet. De fortalte om sine arbeidsplassers behov for ting og saker barn og unge satte pris på når de av en eller annen grunn måtte besøkte deres arbeidsplasser. Pengene de får fra Lions Club Haugesund/Tonjer vil være særdeles kjærkomne i så måte, fordi mye av det de har å tilby i dag er nedslitt og mangelfullt.     
    
Fr venstre Hildur Østhus, Barne- og Ungdomspsykiatrsk Poliklinikk (BUP), Nora Beth Nielsen, Barneavdelingen Helse Fonna og Barbro Ringstad fra Skattkammeret ved Kirkens Bymisjon.     
 

   

På julemøtet 8. desember ble det besluttet å gi kr 50.000 til Haugesund Røde Kors sitt integreringsarbeid for flyktninger/asylsøkere.   

Vel gjennomført Bokmesse 2015 med godt frammøte av medlemmene som gjorde jobben mye enklere og raskere for alle. Dette også takket være meget hensiktsmessige lokaler vi får låne av Rogaland fylkeskommune ved Karmsund videregående skole. Stor takk til fylkeskommunen og til skolen og vaktmester Arnøy.    
Salget ble bra og var omtrent på samme nivå som de seneste foregående årene. Vi må derfor si oss fornøyd. Nå har vi    gjennom de 10 årene vi har arrangert bokmessen tatt inn    tilsammen rundt kr 700.000. Brorparten av disse pengene har gått ubeskåret videre til veldedige formål lokalt og resten til tiltak og prosjekt Lions har forpliktet seg på i Norge og i utlandet. Denne gang skal vi som kjent støtte Haugesund Røde Kors (HRK) sitt integreringsarbeid for flyktningene/asylsøkerne med et betydelig beløp. Vi plukket også ut fire store poser med barne- og ungdomsbøker som HRK skal bruke for at flyktnigene/asylsøkerne skal bli mer kjent med norsk kultur og språk.     
Såvidt jeg forsto var Lions Club Haugesund/Edda fornøyd med inntekten fra sin tombola som de hadde i samme lokale som Bokmessen.     
Klubben retter også en stor takk til våre sponsorer som gjoede at messen kunne gjennomføres med minimale kostnader. Sponsorene var:    
- Handelsbanken    
- Haugesund Sparebank    
- GoTo/Haugesund Travel    
- Deltapump    
- HIM    
- Autogrip-Saltvedt    
- Hagland Eiendom/R. G. Hagland    
- Eurosupply    
- Bring    
- Rogaland fylkeskommune/Karmsund videregående skole    
- Tonjer Skilt & Dekor    
- Samarbeidsutvikling    

Bokmessen    har også fått egen     Facebookside     som oppdateres jevnlig.      

Herunder noen bilder fra lørdagen under Bokmessen 2015.    
   
   

Og her en bildeserie fra Bokmessen 2015. Klikk på bildene som er tatt av Ingarth Skjærstad (   ettoyeblikk.no)  
          
Omtale på nettsidene til TV Haugaland av bruktbokmarkerdet (Bokmessen) 7. og 8.11.15 kan du lese her.     

   

Tiltakene Haugesund Røde Kors    
har i gang overfor asylsøkerne/flyktningene, og som en stor del av inntektene fra årets bruktbokmarked (Bokmessen) skal gå til, er omtalt i Haugesunds Avis 5.11. Se     her  .     

   
Anne-Beth Høyvik fra Haugesund Røde Kors og Harald Østensjø fra Lions Club Haugesund/Tonjer i Radio 102 torsdag 29.10.15 for å snakke om Bokmessen og Haugesund Røde Kors sine mange, omfattende og viktige tiltak for å avhjelpe situasjonen for flyktningene/asylsøkerne og Haugesund kommune.    Hør innslaget    her   .    

   
Videre var det presidentskifte hvor Helge Grini Johansen (t. v.) takket for seg og ønsket Ingarth Skjærstad lykke til.    
   

Narkohunden Candy i full sving.  
   
  
Tollbetjent Lisbeth Drange og narkohunden Candy er nå i full sving, da Candy er ferdig "utdannet" og godkjent til de snuseoppgaver den skal gjøre. Så nå kan ingen som vil forsøke seg på narkosmugling til Haugalandet, føle seg trygg. Candy jobber på flyplassen, ombord i båter som enten ligger ved kai eller passerer samt lastebiler og andre kjøretøy på våre innfartsveier. Beløpet soneklubbene bidro med sammen med støtten fra Tulipanfondet, ble til slutt hele kr 240.000. Ikke verst bidrag fra Lions til innkjøp av Candy.   
Artikkel i Lions-medlemsblad nr 6/14 om sonens delfinansiering av narkohunden Candy. Les om det ved å klikke på   http://issuu.com/lionsnorge/docs/lion_nr_6_2013-2014/0  

Kveldens gjest var foredragsholderen Muhannad A-Hajjawi som er palestinsk flyktning, og som er blitt godt integrert i det norske samfunnet. Kanskje han har lyst til å bli medlem hos oss? Se bilder.    
  
Muhannad med Terje i forgrunnen.  
  
T. v. VDG Ingvar Våge på besøk. President Sjur og gjest Muhannad t. h. 

Pedalen Sykkelverksted 
er en del av tilbudet til Kirkens Bymisjon. Prosjektet har en rekke samarbeidende bedrifter som kalles By:Englane.  Les mer om dette og hvem de er   her  . De trengerflere bedrifter som kan bidra i prosjektet. Du kan lese mer om dette arbeidstreningsprosjektet for unge   her  . LC Haugesund/Tonjer bidro med kr 40.000 til jul.   

Opptak nye medlemmer   

     

I medlemsmøtet 10. april 2012 hadde vi bl. a. opptak av nytt medlem, Lasse Karlsen, se bildet.           

   
På klubbmøte tirsdag 14. februar 2012 ble bl. a. Leif Magnus Trulserud, se bildet, tatt opp som medlem. Fadderen er Arne Nygaard t. v. og president Tom Ivar Omdahl t. h. ønsker Leif Magnus velkommen.   

Skiltgjengen i Byheiene  er ferdige med sitt arbeide.   

   
Her er de i ferd med å reise merket på toppen av Presten. Fra venstre Thorbjørn, Jan Øyvind og Kåre.     

Rapport fra stimerkingsgruppen
 i Byheiene ved Thorbjørn.  

Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite