Hjem

Oppdatert 31. desember 2020 kl 11.30. 

Lions Club Haugesund/Tonjer ble stiftet 29. desember 1980. Fremdeles er mange av de medlemmene som startet opp klubben, med. Heldigvis er det kommet til nye, friske krefter, men vi trenger flere. Parolen er at gjennom å ha det hyggelig, blir vi også ansporet til å gjøre en innsats for humanitære formål. Bli med du også. Vi er nå 31 medlemmer, se medlemslisten  som du finner her.

Styret i klubben Lions-året 2020-2021
 
Håkon Gundersen er president 2020-2021Les mer om oss her .

Alle kan bli medlem i Lions. Interessert? Ta kontakt med vår president - 909 32 355 - hasgunde@online.no

Klubbens postadresse er klubblokalet i Haraldsgt. 165, 5525 Haugesund og epostadressen er 
post@lchaugesundtonjer.no
Klubben har også 
Facebookside.  Sjekk den og del den med dine venner. 
Lions medlemsblad  finner du  her .

Boklageret er IKKE åpent for levering p. g. a. manglende lagerplass. Vi åpner ikke før ut på våren en gang. Da vil det bli anonsert.
Når det er åpent er stedet for levering av bøker lageret mellom Spar-butikken og trykkeriet på Sørhaug vis-a-vis Vikse Møbler. Dagen vi har åpent på lageret i så fall er tirsdager fra kl 10.00 og litt utover, avhengig av mengde innkomne bøker som må sorteres. 

NYHETER

Lions Club Haugesund/Tonjer takker for året som gikk, og håper på et mer normalt år i 2021.

UTSETTELSE av Bruktbokmessen
.
Slik smittesituasjonen er, finner medlemmene som stort sett er i risikogruppen, at det ikke vil være forsvarlig å arrangere Bruktbokmesse i 2020. Vi håper å komme sterkt tilbake i 2021.


Referat fra medlemsmøte 13.10.2020 hos Brakstad/Haraldsvang Kafe

21 medlemmer møtte, 7 meldte avbud og 2 møtte ikke.
Håkon ønsket velkommen, og introduserte kveldens foredragsholder Karoline Sjøen Andersen. Denne dyktige, unge damen er engasjert i teknologi for energiproduserende virksomhet til havs. Her står vindturbiner sentralt. Diskusjonen etterpå viste at mange hadde fulgt med, og også hadde meninger om dette aktuelle temaet.
Jan Øyvind leste Lions etiske norm.
Dagens hovedsak gjaldt avvikling av årets bokmesse. En arbeidsgruppe hadde hatt et møte før dagens medlemsmøte, der et klart flertall var for å usette bokmessen pga. cv19-situasjonen. Etter diskusjon og avstemming ble det klart at medlemsmøtet var av samme oppfatning. 
Quiz - lag 6 har tatt ledelsen med 38 poeng, tett fulgt av lag 1 med 37 poeng. 
Lag og poeng.

Øystein Hauge tildelt Lions høyeste utmerkelse Melvin Jones Fellowship. 

Øystein Hauge (69) ble på medlemsmøtet i Lions Club Haugesund/Tonjer tirsdag 15. september 2020 tildelt Melvin Jones Fellow som er den humanitære organisasjonens høyeste utmerkelse. Melvin Jones var stifter av Lions i sin tid. Hauge har gjennom 36 år gjort og gjør en formidabel innsats i klubben. Han har blant annet vært soneleder, president i to perioder, samt sekretær og styremedlem i mange år. Det kan trygt hevdes at Øystein Hauge har vært og er noe av «limet» som holder oss sammen i klubben. Vi gleder oss over dette og gratulerer.

For øvrig er det slik at et Melvin Jones Fellowship medfører en donasjon fra klubben på USD 1.000 (nesten kr  10.000) som går til Sight First i sin helhet. Sight First hjelper til å forhindre elveblindhet blant mennesker. Hver donasjon  hjelper 167 personer å få synet tilbake eller til at 67 ungdommer tar riktige veivalg gjennom programmet Mitt valg. 

Bildet: t. v. president Håkon Gundersen og t. h. Øystein Hauge


Medlemsmøtet ble avholdt tirsdag 15. september i 2. etg. på Brasserie Brakstad på Indre Kai 

PROGRAM
- Håkon ønsket velkommen. 17 frammøtte.
- Lions etiske norm ble opplest av Rune. .
Klubbsaker:
-   Regnskap og budsjett ble presentert av Lasse og godkjent.
-   Håkon orienterte om diverse saker.
   -   Årsrapport ble gjennomgått av avgående sekretær Øystein. Godkjent. 
-   Bokmessen 2020 henger i en tynn tråd pga covid-19. Vi får se utover. Mottak av bøker er p. t.
    uaktuelt, da lageret er fullt. Flere ideer om alternativt boksalg kom opp. Det blir spennende å se hva som kommer ut av telefonkiosken til Rune. 
Quiz-turneringen 2020-2021 er igang. Lag og poeng. 
Det ble servert nydelig svinenakke.

Nytt utsalgssted for bruktbøker utenfor Den Lille Bokbutikken i Haraldsgaten. 
Her en reportasje i Haugesunds Avis den dagen den britiske telefonkiosken kom på plass. Nå venter vi på åpningen av bokutslaget. Rune t. h. er ustoppelig. T. v. president Håkon.

 
Medlemsmøtene i april og mai utgikk p. g. a. smittevernreglene. Og det samme gjorde sommeravslutningen i juni.  Imens kan vi glede oss over at vi hittil i 2020 har fått inn over kr 3.000 fra Grasrotandelen. Takk til alle som spiller på Norsk Tipping sine spill og er Grasrotmedlem. Imidlertid ble det et større tap ved at Tulipanaksjonen gikk fløyten, mens vi må betale for tulipanene vi hadde bestilt. 

Medlemsmøte i k
lubbens lokaler tirsdag 10. mars 2020

Program:

- Håkon ønsket velkommen, spesielt til kveldens foredragsholder adv. Marit Wathne fra Eikesdal Advokatfellesskap.

- Sjur leste Lions etiske norm.

- Advokat Marit Wathne fra Eikesdal advokatfellesskap informerte om Fremtidsfullmakt og arv.

Klubbsaker:

- Nominasjonen til styret i 2020-2021 ble kunngjort. 

- Leif Magnus orienterte om salget i f. m. årets Tulipanaksjon. Status er at mange ennå ikke hadde meldt inn sitt salg. 

- Sortering av alle innkomne bøker er ajour. 

Servering: 
- Georg og Jan Øyvind slo til med full middag, seik m/tilbehør. Veldig godt. .
Quiz. 
Lag 5 vant quiz-turneringen 2019-2020 med 130 poeng. De ble tett fulgt av lag 6 med 125. Premiering og behørig oppmerksomhet foretas på julemøtet.

 

Medlemsmøtereferat tirsdag 11. februar 2020 
Sted:       Haugaland Industri A/S
Tilstede:  17 møtte, 9 avbud og 4 meldte ikke avbud. (30 medlemmer)
Adm direktør Arvid Grimstvedt ønsket velkommen på vegne av Haugland Industri.
Stikkord fra presentasjonen:
Bedriften har ett samfunnsoppdrag . Tidligere kalt attførings-, nå tiltaksbedrift.
"Med deg i Fokus" er slagord. Få mennesker i jobb. Etter lengre tid utenfor arbeidslivet. Deltagerne blir tatt på alvor.
Bedriften ble etablert i 1964. Haugesund kommune største eier. Før hadde de fleste fysiske plager Nå er det mer psykiatri.
45 ansatt.
Lærebedrift i flere yrkesfag.
Ca 210 personer er i ulike tiltak ute hos bedrifter.
Haugaland får alle sine oppdrag av NAV. Det skjer via anbud. NAV har de siste årene gitt oppdrag til flere bedrifter. Dette har gitt ustabile forhold for Haugaland Industri.
Kan opplyse til de som ikke møtte at Tønnes Tønnesen er styreleder i bedriften.
Deretter ble vi vist rundt på bedriften. 
Avsluttet med smørbrød og kaffe.
Arnfinn takket for at vi fikke besøke bedriften og overleverte ett "Lionslys" til Grimstveit.
Quiz


Første medlemsmøte i 2020 er vel overstått. Vi var 20 frammøtte medlemmer pluss to gjestende kvinner fra henholdsvis Krisesenter Vest og PPT Haugesund. Etter tradisjonell åpning ved president Håkon, ble ordet gitt videre til Krisesenter Vest ved fagansvarlig miljøterapeut Elisabeth Brekkå. Hun holdt et svært interessant og tankevekkende innlegg om hva de står for og arbeider med. De gjør et stort stykke arbeid i alle kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland rettet mot folk i krise. Klubben støtter deres arbeid med kr 30.000 som de var svært takknemlige for å motta. Pengene kommer godt med i et ellers trangt budsjett. PPT Haugesund ved Inger Gundersen fikk så ordet og holdt et svært inspirerende innlegg om hva de driver med nord i Haugesund. Her lærer barn i alderen 9-12 år å mestre blant annet klatring. Klubben har ytt støtte med kr 14.000 til klatreutstyr som de bruker flittig, og som er svært populært blant barna. Etter smørbrød var det quiz. 

GRASROTANDELEN TILFØRER KLUBBENS AKTIVITETSKONTO MIDLER TIL VELDEDIG ARBEID 

   

Grasrotandelen    - I 2018 ble hele 649 millioner kroner sendt til grasrota, 194 millioner mer enn i 2017, da det ble returnert 455 millioner kroner gjennom ordningen til lag og foreninger. Dette er mulig fordi du og 1,1 million grasrotgivere har valgt seg en forening som sin grasrotmottaker. Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære formål. Grasrotgivernes øremerkede spillemidler sørger for at overskuddet også går direkte til din forening. Noen får litt, andre får mye, men til sammen blir det en stor sum til frivilligheten i Norge. Det er fortsatt mange som ikke har registrert seg som grasrotgiver. Hvis du vil lese om Grasrotandelen, 

Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite