Medlemsmøter i 2007

Desember-/julemøtet ble gjennomført med få klubbsaker, men med desto mer hygge som vanlig er.  

TIRSDAG 13. NOVEMBER var vi på besøk hos Frelsesarmeen hvor vi fikk omvisning og orientering om deres arbeid. President Eivind overrakte gave på kr 5.000. 

Deretter gikk vi ned i klubblokalet for bespisning og noen klubbsaker, bl. a. en foreløbig evaluering og rapport om bokmessen. 

Oktobermøtet ble benyttet til å sortere bøker foran bokmesssen i november. 

11. september (!) hadde vi første medlemsmøte etter sommerferien.  Bilder fra møtet:
Copyright Sprintsite Theme 3 - Sysco Sprintsite